Rubix-navigation

Thứ Ba, ngày 28 tháng 05 năm 2024
Hà Nội:
TP HCM:
Đà Nẵng:
Singapore:
Phnom Penh:
Jakarta:
Vientian
Kuala Lumpur:
Yangon:
Manila:
Bangkok:
AUD-VND:
USD-VND:
GBP-VND:
JPY-VND:
THB-VND:
SGD-VND:
KRW-VND:
MYR-VND:
EUR-VND:
Dow Jones:
S&P 500:
FTSE 100:
DAX:
CAC 40:
NIKKEI 225:
Hang Seng:
VN:
en vi
Gói Tiêu chuẩn
40.000VNĐ/Tháng hoặc 400.000VNĐ/Năm
40.000VNĐ/Tháng
hoặc 400.000VNĐ/Năm
Gói Tiêu Chuẩn bao gồm:
Truy cập tin tức không giới hạn mọi lúc, mọi nơi
Bản tin hàng tháng với những tin tức cập nhật nhất về thị trường Đông Nam Á
Gói cao cấp 
69.000 VNĐ/tháng hoặc 690.000 VNĐ/năm
69.000 VNĐ/tháng
hoặc 690.000 VNĐ/năm
Gói Cao Cấp bao gồm: 
Các dịch vụ của Gói Tiêu Chuẩn
Truy cập một nghiên cứu mỗi tháng 
Gói Đặc Biệt 
92.000 VNĐ/tháng hoặc 920.000 VNĐ/năm
92.000 VNĐ/tháng
hoặc 920.000 VNĐ/năm
Gói Đặc Biệt bao gồm:
Các dịch vụ của Gói Tiêu Chuẩn
Truy cập hai nghiên cứu mỗi tháng